iškaišti


iškaišti
1 iškáišti tr. 1. J.Jabl, Š išskusti, išgremžti: Iškáišk grobus, vidų viedro naujo su kaišena J. Iškáišia geldas, lovį, liepines, statines; nugarą iškáišia J.Jabl. Moka geniai snapu prakalti medyje skylę ir taip sumaniai ir dailiai iškaišti, kad visai gražiai gali gyventi . 2. išskusti, išvokuoti (kailį, odą): Iškáišė avikailius, kad net susiūti nebegalima Up. Reikia mėzros iškáišt iš avikailio Š. Paėmiau peilį – iškaišiau iškaišiau marškinius – dabar ir spalių mažiau, ir minkštesni pasidarė Škn. Būtų galėję tus pūlius iš kaulo iškaišti, tai būtų koja sugijusi Tl. Iškáišk gerai šliures, kad negadintų kojų Vdk. ^ Kailis iškaištas minkštesnis, o pati tylesnė S.Dauk. 3. prk. išvarginti, atimti jėgas: Rodos, neseniai serga, o taip iškáištas (suliesėjęs) Yl. Kruvinoji iškaišia vidurius vaikuo Šts. Iškaiš (ištrauks, atims) par kelius metus tau ūkininkas sylą Dr. Iškaišta mano sveikata Šln. 4. prk. išlupti, išplėsti, paimti: Kitasis klebonas moka ir porą šimtų iškaišti už palaidojimą Šts. | refl. tr., intr.: Aš išsikáišiau iš visų savo atsargų (= išsikáišiau visą savo atsargą) ant veselijos sesers, t. y. daug išleidau J. \ kaišti; apkaišti; atkaišti; įkaišti; iškaišti; nukaišti; pakaišti; parkaišti; prikaišti; sukaišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • iškaišti — iškáišti vksm. Avi̇̀kailį tai̇̃p iškáišė, kad susiūti nebegãlima …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškaisti — 2 iškaĩsti, iškaĩčia (ìškaičia), ìškaitė tr. nukaisti, nukelti nuo ugnies: Ar mėsą išvirei, kad kopūstus iškaitei? Pc. kaisti; antkaisti; atkaisti; įkaisti; iškaisti; nukaisti; pakaisti; parkaisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaisti — 3 iškaĩsti intr. 1. įšilti: Saulėje gražiai iškaitęs žydi mūsų vynuogynas rš. 2. įšilti (apie organizmus) nuo judėjimo, šilumos: Iškaito, net jį prakaitas išmušė Sz. Išgerk liepos žiedų, apsiklostyk ir gerai iškaĩsk, tada sveikas būsi Lš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaisti — iškai̇̃sti vksm. Iškai̇̃to, net prãkaitas i̇̀šmušė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkaisti — 2 antkaĩsti, antkaĩčia (añtkaičia), añtkaitė (dial.) žr. 2 užkaisti 1: Antkaitė jovalinį katilą S.Dauk. Ar jau kitus viralus añčkaitei? Užv. | refl. tr.: Katilus antsikaĩtę, beverdą ir bandelį bevalgą Trk. kaisti; antkaisti; atkaisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaisti — 3 apkaĩsti intr.; R197 1. kiek pakaisti, apšilti: Kai pienas apkaista, nukelti nuo ugnies rš. 2. kiek įkaisti, apšilti (apie organizmus) nuo judėjimo, šilumos, alkoholio: Aš apkaitaũ bedirbdamas, t. y. apšilau J. Ir ranka apkaĩto bemušant Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaišti — 1 apkaišti tr. 1. apskusti, aptrinti: [Žąsinės plunksnos rašyti] vietoje apskutamos (apkaišamos) būdavo Kel1881,51. Ketėdamas tuomi tepalu tepti, reik pirmiaus pusnagą su pielyčia apkaišti I. 2. aplyginti, apgrėbstyti: Apkaišk vežimą [šieno] Pgr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsikaitelėti — apsikaĩtelėti parausti, iškaisti: Mergelė labai apsikaitelėjo prš. kaitelėti; apsikaitelėti; iškaitelėti; prisikaitelėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiraudonuoti — apsiraũdonuoti K; N išrausti, iškaisti (ppr. iš gėdos): Jis ant veido veik išblykšta, veik apsiraũdonuoja KI533. Apsiraudonavęs, apgėdintas R302. Jis apsiraudonãvo susigėdęs J. Apsiraudonavo jo skruostai prš. Jis ir pats apsiraudonuodavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaisti — 2 atkaĩsti, atkaĩčia (àtkaičia), àtkaitė tr. nukaisti, nukelti nuo ugnies: Kunkuliuoja visi puodai, reikia atkaĩst Švnč. Katilą atàkaitė ir neša Tvr. kaisti; antkaisti; atkaisti; įkaisti; iškaisti; nukaisti; pakaisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language